Immateriaalioikeudellinen toimintasuunnitelma yrityksen strategiassa

Immateriaalioikeudet, aineettomat oikeudet, IPR, Intellectual Property Rights… termejä mihin jokainen yritys törmää jossain vaiheessa elinkaartaan. Harva yrittäjä kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että aineettomilla oikeuksilla on useasti myös euromääräinen arvo liiketoiminnan suojaamisen lisäksi. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Nokian patenttisalkku, mikä on enemmän tai vähemmän huomioitu osakkeen arvossa (tämä ei ole sijoitussuositus).

Immateriaalinen toimintasuunnitelma on äärimmäisen tärkeä osa liiketoimintaa yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Erityistä merkitystä sillä on kuitenkin esimerkiksi luovalla alalla toimiville yrityksille, teknologiateollisuusyrityksille ja tietysti lääketeollisuudelle. Immateriaalioikeuksiahan käytetään ensisijaisesti suojaamaan innovaatioita kilpailulta.

Alakohtaisia strategisia eroja on huomattavasti. Esimerkiksi muotiteollisuudessa immateriaalioikeuksia käytetään brändiarvon kasvattamiseen. Naisten käsilaukut ovat tästä äärimmäinen esimerkki, laadultaan tasavertaisia laukkuja voidaan kaupata huomattavilla hintaeroilla. Asia, jonka useat miehet ovat ehkä huomanneet… Tässähän on kyse puhtaasti brändiarvosta. Kun yritys on luonut itselleen korkean brändiarvon, niin tuotteista voidaan pyytää markkinoilla huomattavasti korkeampaa hintaa kuin vastaavaa tuotetta myyvä kilpailija.

Kuinka brändiarvo sitten luodaan? Ensimmäinen looginen askel on laatia immateriaalioikeudellinen toimintasuunnitelma, joko yrityksen sisällä, mikäli yrityksellä on sisäistä osaamista tähän, tai käyttäen immateriaalioikeuksiin perehtynyttä lakimiestä, joka tuntee myös EU:n sekä kansainvälisen lainsäädännön. Toimintasuunnitelmassa analysoidaan ensin, mitä aineettomia oikeuksia yritys jo omistaa, sekä selvitetään uusien oikeuksien rekisteröimisen tarve. Lisäksi tässä tilanteessa voi paljastua tarpeettomia oikeuksia, mitkä voidaan kaupata kolmansille osapuolille. Toisessa vaiheessa selvitetään yrityksen tavoitteet IPR:ään liittyen. Useasti tavoitellaan laajaa immateriaalioikeussalkkua.

Seuraavaksi kartoitetaan kilpailutilanteen seuraaminen sekä harjoitellaan toiminta mahdollisissa loukkaustilanteissa. Toiminta loukkaustilanteissa kannattaa suunnitella siten, että mahdollinen loukkausväite ei keskeytä oman liiketoiminnan toteuttamista.

Hyvin suunniteltu immateriaalistrategia tukee yrityksen liiketoimintaa, mahdollistaa tehokkaamman tutkimus- ja kehitystyön sekä myyntityön ja tukee yrityksen riskienhallintaa. Lopuksi on hyvä muistuttaa, että liiketoiminnan eläessä ja muuttuessa immateriaalioikeuksien tilanne tulee päivittää uutta toimintaa vastaavaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *