Potilaan itsemääräämisoikeus synnyttäjän oikeutena

Lähdin mukaan tukemaan synnytysväkivallan vastaista Minä myös synnyttäjänä -kampanjaa. Synnytysväkivalta (engl. obstetric violence) on maailmalla vakiintunut termi. Sillä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa synnytäjä kohtaa institutionaalista väkivaltaa synnytystilanteessa hoitohenkilökunnan taholta. Synnytysväkivallan ilmenemismuotoja ovat esim. synnyttäjän itsemääräämisoikeuden loukkaaminen suorittamalla toimenpiteitä vastoin synnyttäjän … Read More

Mikä on kohtuullinen korvaus vertaisverkossa jakamisesta?

Kuluneen vuoden aikana on uutisoitu tekijänoikeuksien haltijoiden lisääntyneestä mielenkiinnosta valvoa vertaisverkoissa tapahtuvaa luvatonta jakamista. Valvominen tapahtuu niin, että tekijänoikeuksien haltijat, jotka ovat usein ulkomaisia yrityksiä, käyttävät apunaan asiantuntijoita, jotka valvovat vertaisverkoissa tapahtuvaa tekijänoikeuksien suojaamien teosten jakamista. Asiantuntijoiden keräämät tiedot toimitetaan … Read More

Immateriaalioikeudellinen toimintasuunnitelma yrityksen strategiassa

Immateriaalioikeudet, aineettomat oikeudet, IPR, Intellectual Property Rights… termejä mihin jokainen yritys törmää jossain vaiheessa elinkaartaan. Harva yrittäjä kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että aineettomilla oikeuksilla on useasti myös euromääräinen arvo liiketoiminnan suojaamisen lisäksi. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Nokian patenttisalkku, mikä on enemmän … Read More

Viimeisintä oikeuskäytäntöä vertailevasta markkinoinnista

Vertailevasta markkinoinnista on kyse, kun mainoksessa verrataan yrityksen tuotetta, hintoja tai muuta toimintaa nimettyjen kilpailijoiden vastaaviin. Vertailevasta markkinoinnista on kyse myös silloin kun mainoksessa viitataan kilpailijoihin vain epäsuorasti ja esimerkikisi mainostetun tuotteen materiaalia, ominaisuuksia tai käyttökelpoisuutta verrataan muihin markkinoilla oleviin … Read More